Programma's

Veiligheid

Ambitie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar inwoners en bezoekers van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Werken aan veiligheid doen we per definitie samen met ketenpartners, waarbij de regierol per vraagstuk verschillend kan zijn. We faciliteren, initiëren en stimuleren initiatieven, waarbij we verbindend optreden en veiligheid als onderwerp verankeren in de reguliere netwerken en bestaande structuren binnen de gemeente. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

Lasten € 1.833.980
Baten € -24.100
Saldo € 1.809.880
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53