Paragrafen

Grondbeleid

Op 29 mei 2017 is de Nota Grondbeleid 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin komen de instrumenten voor grondbeleid aan de orde en worden de relevante regelgeving en financiële aspecten belicht. In de nota zijn ook de grondprijzen opgenomen.

De voorbereidingen zijn gestart om de Nota Grondbeleid te actualiseren. De geactualiseerde nota zal naar verwachting eind 2022, begin 2023 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53