Bijlagen

Vaste activa

 

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

381

Stimuleringsregeling versterking centrum Gennep

99.444

10.000

1.492

11.492

89.444

A113

Totaal bijdrage aan activa in eigendom van derden

99.444

10.000

1.492

11.492

89.444

360

Grond Ven-Zelderheide

205.000

0

3.075

3.075

205.000

393

Grond Kindcentrum Picardie

261.745

0

3.926

3.926

261.745

418

Grond locatie Steenfabriek

60.000

0

900

900

60.000

A121

Totaal gronden en terreinen met economisch nut

526.745

0

7.901

7.901

526.745

14

Bouw sporthal Picardie

541.061

49.187

8.116

57.303

491.873

16

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet

86.250

3.750

1.294

5.044

82.500

17

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

932.367

37.322

13.986

51.308

895.044

31

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

27.231

9.077

408

9.486

18.154

32

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

108.408

9.034

1.626

10.660

99.374

34

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

1

1

0

1

0

37

Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel"

25.012

2.779

375

3.154

22.233

38

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

14.583

1.620

219

1.839

12.963

43

Verbouw basisschool de Heggerank

30.922

4.417

464

4.881

26.505

46

Renovatie basisschool Milsbeek

107.933

11.992

1.619

13.611

95.941

47

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

100.903

8.409

1.514

9.922

92.494

48

Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

7.634

587

115

702

7.047

49

De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep

33.034

8.259

496

8.754

24.776

52

Ratel: verbouwing

20.420

1.134

306

1.441

19.285

55

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

5.271

586

79

665

4.685

58

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

5.003

1.668

75

1.743

3.335

59

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

9.100

930

137

1.066

8.170

60

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

44.939

7.255

674

7.929

37.684

61

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost 

16.907

5.636

254

5.889

11.271

62

Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide

23.694

1.481

355

1.836

22.213

63

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

215.838

18.248

3.238

21.486

197.589

66

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

30.932

2.209

464

2.673

28.722

68

Aanpassing Markt 1

52.537

3.009

788

3.797

49.528

72

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

533.711

33.362

8.006

41.367

500.350

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

76

Ratel uitbreiding 9e groep

127.428

7.079

1.911

8.991

120.349

77

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

35.899

2.561

538

3.100

33.338

79

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

471.211

27.609

7.068

34.677

443.602

80

Bibliotheek Speel-O theek

4.104

241

62

303

3.862

81

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

1.386.584

126.181

20.799

146.980

1.260.403

82

Nieuwbouw Gemeentewerf 

1.388.208

57.987

20.823

78.811

1.330.221

85

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

252.524

12.626

3.788

16.414

239.898

86

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

402.501

17.500

6.038

23.538

385.001

87

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

86.250

3.750

1.294

5.044

82.500

88

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep 

95.293

4.765

1.429

6.194

90.529

89

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

107.259

5.108

1.609

6.716

102.152

90

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

78.498

3.271

1.177

4.448

75.227

95

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

714.324

30.950

10.715

41.665

683.374

102

Uitbreiding Mikado 4 groepen

566.647

20.893

8.500

29.392

545.755

217

Nieuwbouw jongeren accommodatie

406.070

16.282

6.091

22.373

389.788

241

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

30.348

1.264

455

1.720

29.083

243

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

397.155

13.439

5.957

19.396

383.716

262

Infrastructuur Mikado

61.600

2.281

924

3.205

59.318

263

Gymzaal Mikado

939.023

31.938

14.085

46.024

907.084

316

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

177.947

14.776

2.669

17.445

163.171

328

Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)

252.750

18.750

3.791

22.541

234.000

341

Kindcentrum Picardie voorbereiding en uitvoering

7.031.518

182.175

105.473

287.648

6.849.343

358

Verbouwing gemeentekantoor (704200)

1.766.557

97.679

26.498

124.178

1.668.878

368

Gemeenschapsvoorzieningen kernen basiskrediet

123.556

5.449

1.853

7.302

118.107

373

Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil

270.000

15.000

4.050

19.050

255.000

374

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001)

658.331

34.000

9.875

43.875

624.331

383

Elzendaalcollege uitbreiding

623.625

16.250

9.354

25.604

607.375

384

Mikado aanpassingen gebouw

317.100

17.500

4.757

22.257

299.600

394

Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding (704203)

234.835

12.927

3.523

16.449

221.908

395

Verbouwing stadhuis Markt 1

82.066

2.313

1.231

3.544

79.754

400

Trafohuisje busstation (703002)

138.260

7.000

2.074

9.074

131.260

408

Semi-permanente sporthal (752000)

1.798.760

126.667

26.981

153.648

1.672.093

409

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

1.108.614

44.400

16.629

61.029

1.064.214

411

Kleedruimte Vense Boys nieuwbouw (752010)

155.000

3.875

2.325

6.200

151.125

412

Maatschappelijke accommodatie Heijen (761520)

499.851

20.000

7.498

27.498

479.851

412

Maatschappelijke accommodatie Ottersum (761530)

0

0

0

0

600.000

A123

Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut

25.763.383

1.226.437

386.451

1.612.888

25.136.946

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

118

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

19.058

794

286

1.080

18.264

119

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

20.124

875

302

1.177

19.249

120

Activering voorziening rioleringswerken

363.334

15.797

5.450

21.247

347.537

121

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden

7.226

556

108

664

6.670

123

Optimalisering riolering 1997

153.741

6.988

2.306

9.294

146.753

125

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

153.109

5.889

2.297

8.185

147.221

127

Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

279.141

11.631

4.187

15.818

267.510

128

Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

52.748

2.198

791

2.989

50.550

129

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

381.454

15.258

5.722

20.980

366.196

130

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

216.614

8.664

3.249

11.914

207.950

131

Prinses Irenestr. Riolering

116.266

4.306

1.744

6.050

111.960

133

Afvoerriool Goorseweg-Niers

6.613

509

99

608

6.104

134

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

14.763

1.055

221

1.276

13.708

135

Aanleg riolering in Nieuwstraat

19.995

1.428

300

1.728

18.566

136

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

53.597

3.573

804

4.377

50.024

137

Koeweidestraat riolering

67.944

2.516

1.019

3.536

65.428

139

Touwslagersgroes:  Spoelinstallatie bezinkbassin

22.513

1.185

338

1.523

21.328

140

Wilhelminastraat riolering

254.137

9.086

3.812

12.898

245.050

141

Niersdijk: riolering

103.209

3.639

1.548

5.187

99.570

142

Heidestraat: riolering

72.653

2.568

1.090

3.658

70.085

143

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

217.917

8.049

3.269

11.318

209.867

144

Riolering buitengebied 

596.001

31.727

8.940

40.667

564.274

145

Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied

371.966

11.216

5.579

16.796

360.750

146

Moutstraat vervanging riolering

74.475

2.402

1.117

3.520

72.073

147

Burgemeester Janssenstraat: riolering

20.834

686

313

999

20.148

148

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

31.606

958

474

1.432

30.649

149

Reconstructie riolering "Kom Ottersum"

45.816

1.309

687

1.996

44.507

150

Vervanging riolering 2006 div. locaties

93.601

2.753

1.404

4.157

90.848

151

Randvoorzieningen rioleringen

333.171

9.122

4.998

14.119

324.049

152

Vervanging riolering Heijenseweg

802.106

22.205

12.032

34.237

779.901

153

Vervanging riolering Langstraat

589.045

16.346

8.836

25.182

572.698

154

Vervanging riolering 2007 div. locaties

1.084.031

29.829

16.260

46.089

1.054.202

156

Infiltratieriool Willem Boyeweg

121.390

3.300

1.821

5.121

118.090

215

Milieustation Heijen, grond

141.780

0

2.127

2.127

141.780

216

Milieustation Heijen

166.585

16.659

2.499

19.157

149.926

242

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

25.615

545

384

929

25.070

245

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

632

13

9

23

618

 

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

252

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

139.968

2.805

2.100

4.905

137.162

256

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

237.307

4.771

3.560

8.331

232.536

264

Riolering Hoofdstraat

112.865

2.401

1.693

4.094

110.464

267

Riolering Dionisiusstraat

177.594

4.645

2.664

7.309

172.949

285

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

251.752

5.234

3.776

9.010

246.519

287

Gennep Centraal GRP Fase 1

351.733

7.323

5.276

12.599

344.410

288

Gennep Centraal GRP Fase 3

42.220

862

633

1.495

41.358

289

Gennep Centraal GRP Fase 5

23.400

450

351

801

22.950

305

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

521.004

10.411

7.815

18.226

510.593

306

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

622.091

12.194

9.331

21.526

609.897

308

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

212.365

4.199

3.185

7.384

208.166

310

Rioolvervanging Bolwerk

92.969

1.811

1.395

3.206

91.158

313

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

239.427

4.695

3.591

8.286

234.732

314

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

146.405

2.871

2.196

5.067

143.535

315

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

67.517

1.251

1.013

2.264

66.266

319

Rioolvervanging Europaplein

172.250

3.250

2.584

5.834

169.000

320

Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)

160.292

2.997

2.404

5.402

157.295

321

Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat

468.443

8.997

7.027

16.024

459.445

323

Riolering Brugstraat

1.018.325

19.204

15.275

34.479

999.121

325

Riolering relining werkzaamheden 2014

130.727

2.500

1.961

4.461

128.227

326

Herinrichting gebied Martinustoren

130.827

2.516

1.962

4.478

128.311

333

Riolering centrumplan Heijen

102.909

1.906

1.544

3.449

101.003

334

Kunstgrasveld sportpark Heijkuul

133.200

2.467

1.998

4.465

130.733

335

Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)

374.925

6.812

5.624

12.436

368.113

343

Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)

1.545.130

26.191

23.177

49.368

1.518.939

344

Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg

106.856

1.943

1.603

3.546

104.913

345

Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003)

327.663

5.903

4.915

10.818

321.760

346

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat

206.596

3.740

3.099

6.839

202.856

347

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat

932.195

16.239

13.983

30.222

915.956

348

Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008)

65.333

1.167

980

2.147

64.167

349

Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)

540.473

9.642

8.107

17.749

530.831

 

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

352

Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)

46.272

833

694

1.528

45.439

362

Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)

122.915

2.183

1.844

4.027

120.732

387

Riolering Schuttersplein (772014)

637.656

10.930

9.565

20.495

626.726

388

Riolering Pottenhoek (772015)

260.252

4.470

3.904

8.374

255.781

389

Riolering Verloren land Sint Jansstraat (772017)

144.262

2.433

2.164

4.597

141.828

391

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2020 (772016)

261.813

18.701

3.927

22.628

243.112

403

Riolering Heesweg Heijen (772018)

629.909

10.833

9.449

20.282

619.076

404

Relining 2021 (772019)

49.820

833

747

1.581

48.986

405

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2021 (772020)

137.509

9.533

2.063

11.596

127.975

406

Renoveren minigemalen 2021 (772021)

142.130

10.152

2.132

12.284

131.978

407

Renoveren IBA's 2021 (772022)

68.099

4.780

1.021

5.801

63.319

420

Riolering Vogelbuurt Gennep (772023)

1.509.587

25.167

22.644

47.810

1.484.420

421

Relining 2021 (772024)

50.000

833

750

1.583

49.167

422

Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2022 (772025)

176.600

11.773

2.649

14.422

164.827

433

Riolering Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat ( 772026)

100.000

1.667

1.500

3.167

98.333

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken
met economisch nut

21.086.395

552.155

316.296

868.451

20.534.240

337

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)

58.454

2.800

877

3.677

55.654

338

Herinrichting Bloemenstraat (721001)

317.724

14.703

4.766

19.469

303.021

339

Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)

66.000

3.000

990

3.990

63.000

340

Fietspad achter de Weverflat (721003)

415.126

18.990

6.227

25.217

396.136

342

Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)

415.249

20.788

6.229

27.017

394.460

353

Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)

236.316

10.904

3.545

14.449

225.411

354

Fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)

1.054.419

28.818

15.816

44.634

1.025.601

363

Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006)

324.936

14.002

4.874

18.876

310.934

364

Herinrichting Pottenhoek (721007)

372.853

16.181

5.593

21.773

356.672

365

Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500)

159.316

7.183

2.390

9.573

152.133

366

Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501)

272.800

12.400

4.092

16.492

260.400

376

Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000)

105.616

4.592

1.584

6.176

101.024

377

Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom (721502)

253.709

10.869

3.806

14.675

242.840

378

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek (721503)

218.644

9.200

3.280

12.480

209.444

380

N271 bijdrage aanpassingen (721505)

125.015

5.451

1.875

7.326

119.564

382

Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen bebouwde kom (721504)

0

0

0

0

0

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

392

Kindcentrum Picardie openbare ruimte (721008)

1.113.662

58.500

16.705

75.205

1.055.162

410

Kerk Ven-Zelderheide openbare ruimte (721011)

219.354

8.800

3.290

12.090

210.554

414

Verkeersveiligheid Spoorwegje (721507)

100.000

4.000

1.500

5.500

96.000

415

Verkeersveiligheid Zandstraat (721508)

140.000

5.600

2.100

7.700

134.400

419

Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek uitvoering (721506)

4.000.000

100.000

60.000

160.000

3.900.000

423

Reconstructie Karrevenseweg en Brem (721012)

900.000

36.000

13.500

49.500

864.000

A124

Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken
met maatschappelijk nut

10.869.192

392.781

163.038

555.819

10.476.411

179

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

7.188

1.888

108

1.996

5.300

357

Vervanging telefooncentrale (704006)

33.776

4.997

507

5.504

28.779

361

Audioapparatuur raadzaal (701001)

42.103

6.049

632

6.681

36.054

375

Zonnepanelen gemeentewerf (774002)

55.047

7.864

826

8.690

47.183

397

Aanschaf strooiers (721060)

20.800

2.600

312

2.912

18.200

398

Vervanging audiovisuele middelen (704013)

69.060

27.502

1.036

28.538

41.558

401

Aanschaf strooiers (721061)

85.000

8.500

1.275

9.775

76.500

417

Vervanging AED's (761000)

30.000

3.000

450

3.450

27.000

A126

Totaal machines, apparaten en installaties
met economisch nut

342.974

62.400

5.145

67.544

280.574

186

Aanleg Urnentuin

5.445

545

82

626

4.900

188

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

1.582

527

24

551

1.055

189

Aanleg urnenmuur

12.596

971

189

1.160

11.625

281

Vervanging armaturen openbare verlichting

15.031

15.031

225

15.257

0

327

Vervanging openbare verlichting 2015

70.549

14.110

1.058

15.168

56.439

351

Herinrichting raadzaal (701000)

28.999

4.500

435

4.935

24.499

356

Vervanging MS-Office (704005)

42.236

21.118

634

21.751

21.118

367

Openbare verlichting vervanging LED (721200)

213.823

11.935

3.207

15.143

201.887

369

Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor (704202)

287.976

35.997

4.320

40.317

251.979

370

Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag) (704008)

22.014

13.863

330

14.193

8.151

371

Migratie Oracle 11-12 (704009)

23.572

16.253

354

16.607

7.319

372

Plaatsonafhankelijk werken (704010)

34.505

28.252

518

28.770

6.253

385

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 (704012)

150.395

43.750

2.256

46.006

106.645

386

Aanschaf mobile devices 2020 (704011)

23.153

11.577

347

11.924

11.577

402

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704014)

210.000

52.500

3.150

55.650

157.500

413

Openbare verlichting vervanging LED (721201)

0

0

0

0

300.000

424

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021 (704015)

150.000

37.500

2.250

39.750

112.500

425

Vervanging mobile thin clients (704016)

55.250

13.813

829

14.641

41.438

A129

Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut

1.347.127

322.242

20.207

342.449

1.324.885

Activa module

Omschrijving activum

Boekwaarde per
 31-12-2022

Afschrijving/ aflossing
2023

Rente lasten 2023

Kapitaal
lasten
2023

Boekwaarde per
31-12-2023

221

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

26.325

395

395

26.325

222

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.227

408

408

27.227

224

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

186

3

3

186

268

Deelneming Enexis Holding N.V.

55.242

829

829

55.242

276

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

23.166

347

347

23.166

278

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

36

1

1

36

A1311

Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen

132.182

0

1.983

1.983

132.182

399

Verstrekte geldlening Enexis 2020

1.020.000

15.300

15.300

1.020.000

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

1.020.000

0

15.300

15.300

1.020.000

230

Leningen startersfonds woningmarkt

494.857

7.423

7.423

494.857

379

Lening GennepNews

4.000

0

0

4.000

379

Lening GennepNews (ivm aansluiting op R-2021)

-2.000

0

0

-2.000

396

Lening stichting DBO

6.136

0

0

6.136

A1323

Totaal leningen aan overige verbonden partijen

502.993

0

7.423

7.423

502.993

Totaal generaal

61.690.435

2.566.015

925.235

3.491.250

60.024.420

 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53