Programma's

Economische structuur, toerisme en recreatie

Ambitie

We willen Gennep tot een gemeente te maken waar het nog fijner is om te wonen, te werken en te recreëren. We zijn een economisch bruisende gemeente en willen dat ook blijven. Daarom blijven we investeren in goede randvoorwaarden voor het lokale bedrijfsleven en in recreatieve voorzieningen voor onze inwoners en bezoekers.

We dragen actief bij aan een gezond en aantrekkelijk economisch klimaat. Het historisch centrum van Gennep vormt één van de kernkwaliteiten van onze gemeente. We willen investeren in de vitaliteit van dit centrum. Binnen onze gemeente zijn voldoende bedrijventerreinen voorhanden. Deze willen we vitaal houden. We zien onze agrariërs als producenten van ons voedsel en we willen dat zij in onze gemeente op een verantwoorde en duurzame manier kunnen blijven ondernemen.

Onze gemeente heeft diverse onderscheidende elementen op het gebied van vrijetijdseconomie: natuur en landschap, cultuurhistorie en het onderscheidende winkelhart van Gennep worden door onze inwoners én bezoekers als bijzonder ervaren. Dat willen we verder versterken.

Lasten € 1.372.310
Baten € -1.977.575
Saldo € -605.265
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53