Bijlagen

Subsidies

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

01 - Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

612000 - Integrale veiligheid

14.300

15.500

15.500

15.500

15.500

02 - Openbare ruimte

2.1 - Verkeer en vervoer

621500 - Verkeersmaatregelen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

621510 - Verkeersveiligheid

7.500

1.000

1.000

1.000

1.000

621520 - Verkeers-en vervoersplannen

8.700

10.000

10.000

10.000

10.000

03 - Economische structuur, toerisme en recreatie

3.4 - Economische promotie

634000 - Evenementen

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

634010 - Kermissen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

634020 - Toeristische promotie

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

04 - Onderwijs en kinderopvang

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

643000 - Onderwijsbegeleiding

20.210

20.210

20.210

20.210

20.210

643040 - Lokaal onderwijsbeleid

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

643100 - Peuterspeelzalen

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

661000 - Kinderopvang

38.000

50.000

50.000

50.000

50.000

05 - Cultuur en sport

5.1 - Sportbeleid en activering

651000 - Stimulering sportbeoefening

105.000

129.000

129.000

129.000

129.000

5.2 - Sportaccommodaties

652020 - Buitensportaccommodaties

98.150

114.150

114.150

114.150

114.150

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

653000 - Amateuristische cultuur beoefening

72.000

74.000

74.000

74.000

74.000

653010 - Internationale samenwerking

18.477

19.500

19.500

19.500

19.500

653020 - Kunst

25.462

17.000

17.000

17.000

17.000

653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)

78.500

86.000

86.750

87.500

87.500

5.4 - Musea

654000 - Musea

25.398

28.000

28.000

28.000

28.000

5.5 - Cultureel erfgoed

655100 - Rijksmonumenten

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

655300 - Particuliere monumenten

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.6 - Media

656000 - Openbare bibliotheek

363.500

386.500

391.000

397.700

403.500

656010 - Lokale Omroep

9.244

11.000

11.000

11.000

11.000

Prog.

Taakveld

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid

103.624

101.728

101.728

101.728

101.728

661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk

26.000

27.800

27.800

27.800

27.800

661070 - WMO Kernen en wijken

206.870

217.215

192.215

192.215

192.215

661090 - WMO Mantelzorg

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

661500 - Gemeenschapsaccommodaties

19.343

19.343

19.343

19.343

19.343

6.2 - Wijkteams

662000 - WMO Dienstverlening en communicatie

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

7.1 - Volksgezondheid

671010 - Rode Kruis

4.105

4.105

4.105

4.105

4.105

07 - Duurzaamheid

7.2 - Riolering

672000 - Riolering algemeen

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

TOTAAL

1.708.883

1.796.551

1.776.801

1.784.251

1.790.051

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53