Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit de instandhouding van openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, riolering, verlichting, kunstwerken, speeltoestellen en gebouwen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:

 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024
 • Wegenbeleidsplan
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
 • Speelruimtebeleidsplan
 • Groenbeleidsplan

Kerncijfers kapitaalgoederen

Omschrijving

Aantallen

Oppervlakte gemeente

 • 5.042 ha

Te onderhouden gebied

 • 28 ha bosplantsoen
 • 105 ha gemeentelijk openbaar groen
 • 26.000 m2 grasbetonstenen/bermverharding
 • 635.000 m2 asfaltverharding
 • 16.000 m2 betonverharding
 • 644.000 m2 elementenverharding
 • 151.000 m2 halfverharding
 • 9.500 m2 onverhard
 • 39 speelterreinen

Door gemeente beheerd

 • 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen)
 • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
 • 325 speeltoestellen

Drukriool

 • lengte 63 km

Vrijvalriool

 • lengte 129 km
 • Waarvan 63 km gescheiden (37km DWA en 26 km HWA)

Overstorten

 • 20 stuks
 • Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen
 • (4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)

Overige riolering

 • 6.400 kolken
 • 251 pompunits
 • 15 grote gemalen
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53