Bijlagen

Meerjarig investeringsprogramma

Investeringsprogramma 2023-2026

Omschrijving investering

Jaar van investering

Afschr. termijn

Afschr. bedrag

Kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

2024

2025

2026

2027

Programma 2 Openbare ruimte

Openbare verlichting LED

300.000

20

15.000

19.500

19.275

19.050

18.825

Programma 6 Sociaal domein

Gemeenschapsvoorzieningen

600.000

25

24.000

33.000

32.640

32.280

31.920

Programma 10  Bestuur en Organisatie

Vervanging monitoren stadhuis

15.000

5

3.000

3.225

3.180

3.135

3.090

Vervanging audio, camera's e.d. stadhuis

40.000

5

8.000

8.600

8.480

8.360

Vervanging discussiesysteem stadhuis

50.000

5

10.000

10.750

Vervanging AV/VC apparatuur gemeentekantoor

60.000

5

12.000

12.900

Netwerkinfra, connectivity + backup

175.000

4

43.750

46.375

45.719

45.063

44.406

Netwerkinfra, applicatie + citrix

210.000

4

52.500

55.650

54.863

Netwerkinfra, werkplekomgeving

150.000

4

37.500

39.750

Vervanging mobile thin clients en iPads

89.250

3

29.750

31.089

30.643

30.196

29.750

Vervanging mobile thin clients en iPads

55.250

3

18.417

19.246

18.969

Vervanging mobile thin clients en iPads

89.250

3

29.750

31.089

Totaal exclusief riolering

1.179.250

40.000

265.250

349.250

283.667

133.189

140.056

213.100

304.672

Programma 7 Duurzaamheid

Investeringen riolering jaarschijf 2023

550.000

60

9.167

17.417

17.279

17.142

17.004

Investeringen riolering overig 2023

180.000

15

12.000

14.700

14.520

14.340

14.160

Investeringen riolering jaarschijf 2024

2.012.000

60

33.533

63.713

63.210

62.707

Investeringen riolering overig 2024

180.000

15

12.000

14.700

14.520

14.340

Investeringen riolering jaarschijf 2025

1.220.000

60

20.333

38.633

38.328

Investeringen riolering jaarschijf 2026

1.340.000

60

22.333

42.433

subtotaal riolering

730.000

2.192.000

1.220.000

1.340.000

109.366

32.117

110.212

147.845

188.973

Totaal generaal

1.909.250

2.232.000

1.485.250

1.689.250

393.033

165.306

250.269

360.944

493.644

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53