Programma's

Duurzaamheid

Ambitie

Gennep wil een groene, toekomstbestendige gemeente zijn. We willen zuinig met energie en grondstoffen omgaan, energie zoveel mogelijk duurzaam opwekken en het gemeentelijk grondgebied klimaatrobuust inrichten. Zo blijven we ook in de toekomst een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. De transitie naar een fossielvrije, circulaire en klimaatbestendige samenleving is vanuit landelijk beleid in een versnelling gebracht. Als gemeente zien we het als onze taak alle inwoners en ondernemers te betrekken bij deze transitie en willen dat duurzaam wonen en ondernemen in Gennep voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Lasten € 4.298.627
Baten € -4.261.555
Saldo € 37.072
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53