Bijlagen

Reserves en voorzieningen

 

2021

2022

2023

Omschrijving

Saldo
31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

3.577.883

1.302.368

-558.740

4.321.511

0

-771.506

2.550.005

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

Resultaat dienstjaar

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal algemene reserves

8.577.883

1.302.368

-558.740

9.321.511

0

-1.771.506

7.550.005

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

2.813.785

164.000

-2.977.785

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

731.500

268.500

-218.500

781.500

0

-115.000

666.500

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

1.079.176

293.740

-135.997

1.236.919

477.006

-266.124

1.447.801

Bestemmingsreserve Regio Deal

1.522.500

-313.000

1.209.500

0

-314.575

894.925

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

68.440

0

68.440

0

0

68.440

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

0

152.000

-152.000

0

0

0

0

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

1.885.366

0

-125.470

1.759.896

59.144

0

1.819.040

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

192.537

0

0

192.537

0

0

192.537

Subtotaal bestemmingsreserves

8.293.304

878.240

-3.922.752

5.248.792

536.150

-695.699

5.089.243

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

11.402

355.000

-346.992

19.410

355.000

-66.437

307.973

Groot onderhoud gebouwen

1.439.183

550.000

-1.592.578

396.605

550.000

-683.041

263.564

Voorziening rioolrecht

746.652

0

-50.162

696.490

0

-116.105

580.385

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

2.505.901

110.000

-122.000

2.493.901

110.000

-124.000

2.479.901

Voorziening wachtgeldverplichting

0

138.893

-40.511

98.383

0

-69.447

28.936

Voorziening personeel

1.000

0

-1.000

0

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

1.662.694

125.470

-59.500

1.728.664

0

0

1.728.664

Voorziening herplantplicht

10.348

0

0

10.348

0

-10.348

0

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

150.014

175.000

-310.832

14.182

275.000

-142.846

146.336

Kwaliteitsverbetering buitengebied

247.528

15.000

-75.000

187.528

15.000

-75.000

127.528

Kwaliteitsverbetering kernen

170.000

0

0

170.000

0

-50.000

120.000

Voorziening compensatie de Banen

1.221.160

300.000

-23.500

1.497.660

0

-900.000

597.660

Subtotaal voorzieningen balans

8.165.881

1.769.363

-2.622.075

7.313.170

1.305.000

-2.237.223

6.380.947

Dubieuze debiteuren

635.500

20.000

-20.000

635.500

20.000

-20.000

635.500

Subtotaal voorzieningen

8.801.381

1.789.363

-2.642.075

7.948.670

1.325.000

-2.257.223

7.016.447

Totaal reserves en voorzieningen

25.672.568

3.969.971

-7.123.567

22.518.972

1.861.150

-4.724.428

19.655.694

 

2024

2025

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

825.000

-251.500

3.123.505

2.274.000

-231.500

5.166.005

Algemene reserve ( weerstandsvermogen)

0

0

5.000.000

0

0

5.000.000

Subtotaal algemene reserves

825.000

-251.500

8.123.505

2.274.000

-231.500

10.166.005

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

666.500

0

0

666.500

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-305.975

1.141.826

0

-246.119

895.707

Bestemmingsreserve Regio Deal

0

-1.575

893.350

0

893.350

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

0

68.440

0

0

68.440

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

2.728

0

1.821.768

0

0

1.821.768

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

192.537

0

0

192.537

Subtotaal bestemmingsreserves

2.728

-307.550

4.784.421

0

-246.119

4.538.302

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

355.000

-330.000

332.973

355.000

-330.000

357.973

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-618.186

195.379

550.000

-573.840

171.539

Voorziening rioolrecht

0

-141.252

439.133

0

-220.291

218.842

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-124.000

2.465.901

110.000

-124.000

2.451.901

Voorziening wachtgeldverplichting

0

-28.936

0

0

0

0

Voorziening personeel

0

0

0

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

0

-1.660.218

68.446

0

-65.970

2.476

Voorziening herplantplicht

0

0

0

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

275.000

-342.453

78.883

275.000

-301.948

51.935

Kwaliteitsverbetering buitengebied

15.000

-75.000

67.528

0

-60.000

7.528

Kwaliteitsverbetering kernen

0

-50.000

70.000

0

-50.000

20.000

Voorziening compensatie de Banen

0

0

597.660

0

0

597.660

Subtotaal voorzieningen balans

1.305.000

-3.370.045

4.315.902

1.290.000

-1.726.049

3.879.853

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

635.500

20.000

-20.000

635.500

Subtotaal voorzieningen

1.325.000

-3.390.045

4.951.402

1.310.000

-1.746.049

4.515.353

Totaal reserves en voorzieningen

2.152.728

-3.949.095

17.859.327

3.584.000

-2.223.668

19.219.659

 

2026

Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12

Reserves 

Algemene vrije reserve

208.000

0

5.374.005

Algemene reserve (weerstandsvermogen)

0

0

5.000.000

Subtotaal algemene reserves

208.000

0

10.374.005

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

0

0

0

Bestemmingsreserve 'sociaal domein'

0

0

666.500

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

0

-278.374

617.333

Bestemmingsreserve Regio Deal

0

893.350

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

0

0

68.440

Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

0

0

1.821.768

Fonds  Bovenwijkse voorzieningen

0

0

192.537

Subtotaal bestemmingsreserves

0

-278.374

4.259.928

Voorzieningen

Planmatig onderhoud wegen

355.000

-330.000

382.973

Groot onderhoud gebouwen

550.000

-547.740

173.799

Voorziening rioolrecht

0

-248.415

-29.573

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

Voorziening pensioenen wethouders

110.000

-124.000

2.437.901

Voorziening wachtgeldverplichting

0

0

0

Voorziening personeel

0

0

0

Voorziening waardering grondexploitaties

0

0

2.476

Voorziening herplantplicht

0

0

0

Voorziening parkeren

0

0

0

Privatisering en onderhoud sportclubs

275.000

-167.648

159.287

Kwaliteitsverbetering buitengebied

0

-7.528

0

Kwaliteitsverbetering kernen

0

-20.000

0

Voorziening compensatie de Banen

0

0

597.660

Subtotaal voorzieningen balans

1.290.000

-1.445.331

3.724.522

Dubieuze debiteuren

20.000

-20.000

635.500

Subtotaal voorzieningen

1.310.000

-1.465.331

4.360.022

Totaal reserves en voorzieningen

1.518.000

-1.743.705

18.993.954

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53