Financiële Begroting

Exploitatiebegroting

Baten en lasten programmabegroting

2022

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

9.735.972

-8.023.100

1.712.872

02

Openbare ruimte

4.260.187

-373.350

3.886.837

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.720.094

-1.988.550

-268.456

04

Onderwijs en kinderopvang

1.733.826

-171.000

1.562.826

05

Cultuur en sport

2.985.774

-521.637

2.464.137

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.995.955

-4.330.368

20.665.587

07

Duurzaamheid

4.714.195

-4.247.015

467.180

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.284.903

-1.964.238

1.320.665

09

Dienstverlening

805.968

-189.280

616.688

10

Bestuur en organisatie

10.321.599

-623.742

9.697.857

Subtotaal programma

64.558.473

-22.432.280

42.126.193

Algemene dekkingsmiddelen

953.272

-39.320.997

-38.367.725

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

65.511.745

-61.753.277

3.758.468

02

Mutaties reserves programma

-604.050

-604.050

03

Mutaties reserves programma

-686.479

-686.479

04

Mutaties reserves programma

-199.224

-199.224

05

Mutaties reserves programma

-23.000

-23.000

06

Mutaties reserves programma

-955.194

-955.194

07

Mutaties reserves programma

-35.000

-296.664

-331.664

08

Mutaties reserves programma

-531.730

-531.730

09

Mutaties reserves programma

-204.326

-204.326

10

Mutaties reserves programma

293.740

-701.909

-408.169

Subtotaal mutaties reserves

258.740

-4.202.576

-3.943.836

Gerealiseerd resultaat

65.770.485

-65.955.853

-185.368

Baten en lasten programmabegroting

2023

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.833.980

-24.100

1.809.880

02

Openbare ruimte

4.123.847

-369.500

3.754.347

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.372.310

-1.976.000

-603.690

04

Onderwijs en kinderopvang

1.552.530

-171.000

1.381.530

05

Cultuur en sport

3.210.091

-497.734

2.712.357

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

25.838.340

-4.148.368

21.689.972

07

Duurzaamheid

4.298.627

-4.261.555

37.072

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

2.906.426

-726.409

2.180.017

09

Dienstverlening

583.321

-183.610

399.711

10

Bestuur en organisatie

10.282.647

-684.846

9.597.801

Subtotaal programma

56.002.119

-13.043.122

42.958.997

Algemene dekkingsmiddelen

880.815

-41.874.592

-40.993.777

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

56.907.934

-54.917.714

1.990.220

02

Mutaties reserves programma

-313.000

-313.000

03

Mutaties reserves programma

-1.575

-1.575

06

Mutaties reserves programma

-115.000

-115.000

08

Mutaties reserves programma

-280.000

-280.000

09

Mutaties reserves programma

-20.000

-20.000

10

Mutaties reserves programma

477.006

-794.630

-317.624

Subtotaal mutaties reserves

477.006

-1.524.205

-1.047.199

Gerealiseerd resultaat

57.384.940

-56.441.919

943.021

Baten en lasten programmabegroting

2024

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.819.186

-24.100

1.795.086

02

Openbare ruimte

3.821.977

-369.500

3.452.477

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.251.008

-1.901.000

-649.992

04

Onderwijs en kinderopvang

1.545.462

-171.000

1.374.462

05

Cultuur en sport

3.118.846

-497.734

2.621.112

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.750.956

-4.148.368

20.602.588

07

Duurzaamheid

4.305.010

-4.297.944

7.066

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4.157.459

-2.039.862

2.117.597

09

Dienstverlening

610.380

-333.810

276.570

10

Bestuur en organisatie

10.305.969

-687.646

9.618.323

Subtotaal programma

55.686.253

-14.470.964

41.215.289

Algemene dekkingsmiddelen

975.737

-42.482.283

-41.506.546

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

56.686.990

-56.953.247

-266.257

03

Mutaties reserves programma

-1.575

-1.575

08

Mutaties reserves programma

-180.000

-180.000

09

Mutaties reserves programma

-20.000

-20.000

10

Mutaties reserves programma

-357.475

-357.475

Subtotaal mutaties reserves

-559.050

-559.050

Gerealiseerd resultaat

56.686.990

-57.512.297

-825.307

Baten en lasten programmabegroting

2025

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.821.390

-24.100

1.797.290

02

Openbare ruimte

3.824.640

-369.500

3.455.140

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.252.170

-1.901.000

-648.830

04

Onderwijs en kinderopvang

1.542.845

-171.000

1.371.845

05

Cultuur en sport

3.122.797

-497.734

2.625.063

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.221.931

-4.148.368

20.073.563

07

Duurzaamheid

4.395.931

-4.388.226

7.705

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.758.466

-297.500

1.460.966

09

Dienstverlening

623.456

-359.010

264.446

10

Bestuur en organisatie

10.064.522

-690.446

9.374.076

Subtotaal programma

52.628.148

-12.846.884

39.781.264

Algemene dekkingsmiddelen

912.859

-42.491.195

-41.578.336

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

53.541.007

-55.338.079

-1.797.072

08

Mutaties reserves programma

-180.000

-180.000

10

Mutaties reserves programma

-297.619

-297.619

Subtotaal mutaties reserves

-477.619

-477.619

Gerealiseerd resultaat

53.541.007

-55.815.698

-2.274.691

Baten en lasten programmabegroting

2026

Programma

Lasten

Baten

Saldo

01

Veiligheid

1.823.622

-24.100

1.799.522

02

Openbare ruimte

3.801.304

-369.500

3.431.804

03

Economische structuur, toerisme en recreatie

1.222.908

-1.901.000

-678.092

04

Onderwijs en kinderopvang

1.526.702

-171.000

1.355.702

05

Cultuur en sport

3.132.099

-497.734

2.634.365

06

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

24.067.454

-4.148.368

19.919.086

07

Duurzaamheid

4.415.861

-4.429.544

-13.683

08

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.278.690

-297.500

981.190

09

Dienstverlening

629.540

-379.710

249.830

10

Bestuur en organisatie

9.875.879

-693.246

9.182.633

Subtotaal programma

51.774.059

-12.911.702

38.862.357

Algemene dekkingsmiddelen

815.418

-39.632.551

-38.817.133

Onvoorziene uitgaven

25.000

25.000

Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten

52.614.477

-52.544.253

70.224

10

Mutaties reserves programma

-278.374

-278.374

Subtotaal mutaties reserves

-278.374

-278.374

Gerealiseerd resultaat

52.614.477

-52.822.627

-208.150

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53