Programma's

Openbare ruimte

Ambitie

In de gemeente Gennep willen we wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving die rust en ruimte uitstraalt. De buitenruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

De groene buitenruimte is ons visitekaartje en draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. We bekijken veranderingen, plannen en ontwikkelingen op een integrale manier. Waarbij we nadrukkelijk de verbinding zoeken met andere beleidsvelden, zoals toerisme en recreatie, sport en klimaat. Zo kan het openbaar groen meerdere functies vervullen.

Fijn wonen, werken en recreëren betekent ook dat inwoners en bezoekers zich op een prettige en veilige manier kunnen verplaatsen. Waarbij we specifiek aandacht hebben voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De verkeersstromen moeten vloeiend en veilig verlopen. Of dat nu met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is.

Lasten € 4.123.847
Baten € -682.500
Saldo € 3.441.347
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53