Programma's

Sociaal domein

Ambitie

Onze gemeente kenmerkt zich door een betrokken samenleving met sterke onderlinge netwerken. De bereidheid om er samen de schouders onder te zetten is groot. Toch hebben veel van onze inwoners ondersteuning nodig. Daar hebben we als gemeente onze dienstverlening op ingericht: inwoners die hulp nodig hebben, krijgen die. We willen echter meer zijn dan een gemeente die passende en toereikende zorg biedt. Daarom blijft positieve gezondheid en preventie wat ons betreft de rode draad van ons sociaal beleid. Hiermee willen we de afhankelijkheid van zorg terugdringen en bevorderen dat onze inwoners meer grip op hun eigen leven krijgen. En willen we ervoor zorgen dat we de noodzakelijke zorg ook in de toekomst kunnen blijven leveren. Tot slot vinden we dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving.

Lasten € 25.838.340
Baten € -4.263.368
Saldo € 21.574.972
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53