Bijlagen

Aangenomen Amendementen & Moties Raad

Amendementen :

Geen aangenomen amendementen.

Motie Algemene begraafplaats:

Motie Ondersteuning verenigingen en maatschappelijke organisaties:

Motie Orange the world:

Motie Buurthuizen open:

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53