Programma's

Gemeentefinanciën

Ambitie

We willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting inwoners en ondernemers te verbeteren. We streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Lasten € -37.206
Baten € -41.874.592
Saldo € -41.911.798
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53