Financiële Begroting

Investeringen en balansontwikkelingen

In de begroting 2023-2026 is het onderstaande investeringsvolume opgenomen:

  • Openbare verlichting LED

€ 300.000

  • Gemeenschapsvoorzieningen

€ 600.000

  • Vervanging audio en video apparatuur stadhuis

€ 105.000

  • Vervangingen ICT

€ 829.000

  • Vervangingen riolering

€ 5.482.000

Totaal

€ 7.316.000

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in de bijlage Meerjarig investeringsprogramma.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53