Algemeen

Van voorjaarsnota naar begroting

In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1 e trimesterrapportage vormt het startpunt voor de Voorjaarsnota 2022. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd. Deze gevolgen zijn beperkt vanwege de verkiezingen gemeenteraad in maart en daaruit voortvloeiend coalitieakkoord. Hierdoor is gekozen voor een beleidsarme insteek. Voor de inhoudelijke toelichting op de voorstellen verwijzen wij naar de programma’s in de Voorjaarsnota 2022.

Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie

2023

2024

2025

2026

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025

25.000

93.000

84.000

-147.000

Bijstelling 2e trimesterrapportage 2021

649.000

642.000

681.000

681.000

Diverse kleine wijzigingen 2022

-37.000

-18.000

-18.000

-18.000

Bijstelling 1e trimesterrapportage 2022

-528.000

-496.000

-495.000

-493.000

Stand na 1 e trimesterrapportage 2022

109.000

221.000

252.000

23.000

Nieuw beleid voorjaarsnota

MJOP voorzieningen onderhoud (gemeentelijke gebouwen en buitensport accommodaties)

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

Informatiepunt digitale overheid

-11.000

-11.000

-12.000

-12.000

Begraafplaats ruimen graven

0

0

-15.000

0

Implementatie Omgevingswet

-180.000

-180.000

-180.000

0

Verlaging legesopbrengsten agv WKB (Wet kwaliteitsborging)

-88.000

-88.000

-88.000

-88.000

Inzet algemene vrije reserve

Implementatie Omgevingswet

180.000

180.000

180.000

0

Stand na voorjaarsnota 2022

-190.000

-78.000

-63.000

-277.000

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53