Algemeen

Kerngegevens

Kerngegevens gemeente Gennep

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Sociale structuur

Aantal inwoners

17.239

17.235

17.722

Jongeren 0 t/m 19 jaar

3.346

3.406

3.415

Middengroep 20 t/m 64 jaar

9.539

9.591

9.830

Ouderen 65 jaar en ouder

4.354

4.238

4.477

Aantal uitkeringen bijstand en IOAW

239

238

239

Aantal WSW (ultimo)

179 SE

181 SE

176 SE

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha)

5.042

5.042

5.042

Waarvan land

4.723

4.744

4.744

Waarvan water

319

298

298

Lengte wegen (in km)

208

208

209

Waarvan onverhard

49

49

49

Waarvan verhard

159

159

160

Aantal woonruimten

8.786

8.763

8.786

Financieel

Totale lasten (excl. mutatie reserves)

€ 54.296.557

€ 52.703.596

€ 56.907.934  

Lasten per inwoner

€ 3.150

€ 3.058

€ 3.211

Opbrengst belastingen

€ 4.826.000

€ 5.572.000

€ 5.755.000

Opbrengst belastingen per inwoner

€ 279

€ 323

€ 324

Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein

€ 34.147.574

€ 32.095.700

€ 36.649.374   

Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner

€ 1.981

€ 1.862

€ 2.068

Netto schuldquote 1)

49,24%

76,47%

78,40%

Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen

47,36%

74,51%

76,55%

Solvabiliteitsratio 1)

25,87%

21,64%

18,66%

Grondexploitatie1)

0,39%

-0,64%

-0,81%

Structurele exploitatieruimte1)

2,91%

0,66%

-1,72%

Belastingcapaciteit1)

97,65%

94,96%

95,60%

  1. Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 12:09:54 met de export van 11/09/2022 09:51:53